Günümüz de ticaret savaşları gibi bir diğer savaşta enerji dünyasında yaşanmaktadır. Doğal kaynaklı enerji üretimde en çok kullanılan olan doğalgaz görülen o ki en az 100 yıl kadar daha dünyayı peşinden koşturacak bir kaynak olmaya devam edecek.

En son yapılan kanıtlanmış doğalgaz rezerv atlasına göre en çok doğalgaz rezervine sahip ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır;

1.Rusya 42,4 32,3 35
2.İran 19,8 26,1 34,0 33,2
3.Katar 6,4 25,8 24,5 24,9
4.Türkmenistan 2,6 17,5 19,5
5.ABD 4,7 5,2 10,4 8,7
6.S. Arabistan 5,2 6,5 8,3 8
7.BAE 5,8 6,1 6,1 5,9
8.Venezuela 3,6 4,2 5,6 6,4
9.Nijerya 3,4 4,6 5,1 5,2
10.Cezayir 3,6 4,5 4,5 4,3
11.Avustralya 0,9 2,7 3,5 3,6
12.Irak 3,1 3,1 3,7 3,5
13.Çin 1,0 1,4 3,8 5,5
14.Endonezya 1,8 2,6 2,8 2,9
15.Norveç 1,3 2,2 1,9 1,7
16.Diğer 70,6 28,5 24,6 19,3
Toplam 124,5 168,5 188,6 193,5

(*) Rezerv değerleri trilyon metreküptür.

Tabloyu okumaya çalışırsak Rusya yine dünyanın en çok rezervine sahip ülke olmakta, onu İran ve Katar takip etmekte. Dünya doğalgaz rezervine coğrafi olarak bakarsak, en çok rezerve sahip bölge Ortadoğu Bölgesi olmakta, daha sonra Rusya ve Bağımsız Devletler bölgesi, en az olan ise Avrupa.

Bir diğer ilginç istatistik ise doğalgaz üretiminde aynı tablonun olmayışı. En son ki raporlara göre dünyada en çok doğalgaz üreten ülke Amerika olmakta ve toplam 734,5 milyar metreküp hacmindedir. Onu sırasıyla Rusya 635,6 milyar metreküp, üçüncü sırayı ise rezervde ikinci sırada olan İran 223,9 milyar metreküp ile yer almaktadır.

Maalesef ülkemiz doğalgaz kaynakları bakımından çok verimli değil. Sahip olduğumuz üretimin tüketime oranı %0,64 tür.

Ülkemizin ihtiyacı olduğu doğalgaz ise aşağıda ki ülkelerden almaktadır;

Kaynak 2010 (milyar m³) 2010 (yüzde) 2017 (milyar m³) 2017 (yüzde)
Rusya 17,576 %46,2 28,690 %51,93
İran 7,765 %20,4 9,251 %16,74
Azerbaycan 4,521 %11,9 6,544 %11,85
LNG (Cezayir + Nijerya + Spot) 8,174 %21,5 10,765 %19,48
Toplam 38,036 %100,0 55,250 %100,0

Tabloya baktığımızda en çok hatta yarısından biraz fazlasını Rusya’dan almaktayız. Kardeş ülke Azerbaycan ile de gittikçe artan bir doğalgaz alım anlaşmalarımız devam etmekte.

Son günlerde ülkemiz de en büyük rafineri olan Star Rafinerisi Socar firmasıyla birlikte açılmış oldu. Star rafineri de bir çok petro kimya ürünleri işlenerek ve üretilerek ülkemizin ithalat ve ihracat kalemlerinde ciddi iyileştirmeler olması bekleniyor.

Bir başka haber de, Bursagaz ve Kayserigaz doğalgaz dağıtım firmalarının sahibi olan Alman EWE şirketinin bu iki doğalgaz dağıtım şirketini Azerbaycan’ın Socar firmasına satacakları yönünde haberler dolaşmakta.

Bizleri de ilgilendiren bu haberin hayırlara vesile olmasını diler, doğalgaz tesisatı ve projeleriniz de Arven Mühendislik firmasına danışmanızı talep ederiz.